top of page
מעברים מהירים

מעברים מהירים

בקרת הולכי רגל

מעברים מהירים מאפשרים שליטה ובקרה על מעבר הולכי הרגל, בצורה נעימה, בטוחה ומהירה. 

המעברים מגיעים במגוון עיצובים ומאפשרים התאמה לחלל ולתוכנית האדריכלית. 

מעברים מהירים

סבסבות
נמוכות

בקרת הולכי רגל

הסבסבות (קרוסלות) מאפשרות בקרת כניסה על הולכי רגל, תוך שמירה על בטחון מירבי. 

סבסבות נמוכות לבקרת כניסה של הולכי רגל
סבסבות נמוכות
סבסבת גבוהה

סבסבות גבוהות

בקרת הולכי רגל

הסבסבות (קרוסלות) מאפשרות בקרת כניסה על הולכי רגל, תוך שמירה על בטחון מירבי. 

סבסבות גבוהות

מעברי נכים

הנגשה תוך שמירה על ביטחון

מעברי נכים מאפשרים תחימה של אזורים ושמירה על ביטחון, תוך מתן אפשרות למעבר נגיש ובטוח עבור נכים בכיסאות גלגלים, או תינוקות בעגלה. 

שער נכים שקוף
מעברי נכים
bottom of page