top of page
Beach Carpark

מערכת ניהול חניונים

מערכת ניהול החניונים פותחה על ידנו בארטנט. 

המערכת היא מהמתקדמות בעולם וכוללת מגוון אפשרויות להתאמה מירבית לצרכי הלקוחות. 

צרו קשר לשמיעת פרטים נוספים.

מערכת מותאמת לחניונים

תמיכה מקיפה

עריכת משתמשים

עובד גם ללא חיבור לרשת

ממשק ניהול

מספר הרכבים בחניון בכל רגע

bottom of page