top of page
d5a5b7f3-c7d1-4517-9106-e041c86576b1.jfif

מעברים מהירים

שער קונזולי כחול

שערים קונזוליים

סבסבת נמוכה לבקרת כניסה

סבסבות נמוכות

מחסום זרוע לרכבים

מחסומי זרוע

מעבר נכים שקוף

שערי נכים

סבסבת גבוהה

סבסבות גבוהות

דלת מסך מהירה בצבע כחול

דלתות מסך מהירות

מערכת בקרת כניסה אליגטור

מערכות בקרת כניסה

אנחנו מספקים ללקוחותינו שירות מלא בהנפקת כרטיסי עובדים מקודדים, מעוצבות לפי דרישותיהם.

bottom of page