top of page
מחסן אופניים מבוקר

חניוני אופניים

חניוני האופניים מאפשרים מקום בטוח לחניית והטענת האופניים. 

הפיתרון האקולוגי של נסיעה באופניים לעבודה מעולם לא היה נוח יותר.

עמדות הטענה

עמדות הטענה נוחות להטענת אופניים חשמליים בשעות העבודה.

עמדה לכל זוג אופניים

ניתן לבחור את מספר העמדות כך שיספיקו לכל האופניים שמשתמשים בהם בחברה.

שילוב מצלמות אבטחה

ניתן לשלב בחניון האופניים מצלמות אבטחה לתוספת ביטחון.

חניון נעול ומבוקר

החניון נועל את האופניים ונותן ראש שקט לעובדים בעלי האופניים. 

bottom of page