top of page
d5a5b7f3-c7d1-4517-9106-e041c86576b1.jfif

Speed gate turnstiles

שער קונזולי כחול

Console gates

סבסבת נמוכה לבקרת כניסה

Tripod turnstiles

מחסום זרוע לרכבים

barrier arm gates

מעבר נכים שקוף

accessibility gates

סבסבת גבוהה

Rotating gates

דלת מסך מהירה בצבע כחול

Speed doors

מערכת בקרת כניסה אליגטור

Access control systems

We provide our customers with a full service in issuing encrypted employee cards, designed according to their requirements.

bottom of page